Privacy Notice

# Makluman Data Pelanggan dan Penggunaan Kredit Kad atau Debit Kad

Pihak kami tidak menyimpan sebarang maklumat Kredit Kad atau Debit Kad Pelanggan sebab semua pembayaran menggunakan Kredit Kad atau Debit Kad dibuat melalui RaudahPay atau Pembekal Lain dan maklumat transaksi disimpan oleh Pihak RaudahPay dan sebarang maklumat pelanggan yang berurusan dengan kami adalah untuk tujuan rekod pembelian dan pengurusan dalaman syarikat kami sahaja dan pihak kami TIDAK akan menjual atau menyalah guna sebarang maklumat pelanggan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang.

Tiada Proses Pembayaran Secara Online

Tiada sebarang transaksi secara Online dibuat di laman web ini. Selepas terima tempahan, pihak kami akan menghubungi pelanggan melalui WhatsApp dan urusan pembayaran akan diuruskan melalui WhatsApp.